STT Tên Gói Dịch Vụ Dung Lượng SSD Ram/Core * Băng Thông Vị Trí Máy Chủ SSL Giá Thành/Tháng
GHI CHÚ: * Dung lượng ram chỉ dành cho gói dịch vụ VPS/Cloud Server.
1 Startup 2GB Share Unlimited Việt Nam Miễn Phí 35.000
2 Basic 5GB Share Unlimited Việt Nam Miễn Phí 50.000
3 Bussiness 8GB Share Unlimited Việt Nam Miễn Phí 80.000
4 SG1 20GB 1GB/1 Core Unlimited HongKong/Singapore Miễn Phí 95.000
5 SG2 30GB 1GB/1 Core Unlimited HongKong/Singapore Miễn Phí 110.000
6 SG3 40GB 2GB/1 Core Unlimited HongKong/Singapore Miễn Phí 150.000
7 SG4 50GB 4GB/ 2 Core Unlimited HongKong/Singapore Miễn Phí 300.000